ВІРТУАЛЬНІ

ВИСТАВКИ

БІБЛІОГРАФІЧНІ

ПОКАЖЧИКИ

ЛІТЕРАТУРИ

Наша адреса:

Центральна районна бібліотека,
вул. Грушевського, 4;
смт Зарічне
Рівненської обл.,
Україна, 34000.
Телефон – 80363230271
80363230132.
Електронна адреса:
zaribiblioteka@gmail.com

Пункт доступу громадян

до офіційної інформації

           Лічильник


Історія розвитку бібліотечної справи на Зарічненщині.

Історія бібліотечної справи на Зарічненщині розпочинається з хат-читалень, які починали діяти в районі з 1940 року.

В 1940 році Погост Зарічний став центром сільради в Морочнівському районі Рівненської області. Почалася ліквідація неписьменності серед дорослого населення. Відкрилася загальноосвітня школа, де навчалися діти села. В хатах-читальнях з’являються нові книги, центральні, республіканські, обласні та районні газети. Проте мирне життя селян Зарічнещини було перерване віроломним нападом на нашу Батьківщину німецько-фашистських загарбників. У серпні 1941 року гітлерівці окупували Погост Зарічний. Трудівники Погоста, як і інших сіл району внесли свій вклад в перемогу над фашистами.
Восени 1944 року клуби та хати-читальні відновлюють свою роботу. Масове відкриття хат-читалень відбулося в 1946 році, вони почали діяти в селах Нобель, Вовчиці, Бродниця, Дібрівськ, Новорічиця, Острівськ. Книжкові фонди читалень були мізерними - від 200 до 300 примірників книг. Хати- читальні розміщувалися у невеликих кімнатах, де знаходилося по 1-2 шафи для книг, 1-2 столи та декілька лавок. Головною метою книгозбірень було запропонувати читачеві з народу книгу, за допомогою якої можна було б розширити його світогляд і підвищити рівень морального розвитку. Що спонукало записуватися до бібліотеки? Перш за все, можливість дістати безкоштовний матеріал для читання – безкоштовна видача книг вбачалася селянами цікавою і привабливою новиною. Як тільки відчинялася в селі бібліотека, до неї направлялася грамотна сільська молодь. Особливим попитом користувалися видання з бджільництва, скотарства, взагалі, з сільського господарства і ремесел. Багато хто цікавився картинками, діти брали книги за порадою вчителів. З метою наближення бібліотек-читалень до населення, щоб ними могли користуватись і неписьменні, організовувалися «голосні читальні». Народні читання, лекції, бесіди були найдоступнішою формою розумних розваг і набули в той час широкого розвитку. Їхня тематика була різноманітною: етика, література, мистецтво, географія, історія і т д. Читання і лекції супроводжувалися ілюстраціями, таблицями. При «голосних читальнях» створювались гуртки аматорів книги і читання. У селах проводилися літературні свята, які за формою багато в чому схожі з сучасними літературними заходами.
В 1947 році було відкрито районну бібліотеку в селищі Зарічному з книжковим фондом, що налічував 436 примірників книг, яка розташовувалася в орендованому приміщенні. В 1959 році бібліотека селища знаходиться в приміщенні селищної ради, де займає дві невеликі кімнати: абонемент і невеличкий читальний зал. В 1963 році, коли Зарічненський район приєднано до Дубровицького, Зарічне стає центром селищної ради. Із хат-читалень в селах починають діяти сільські бібліотеки: Вичівська, Неньківська, Залізницька, Велико-Телковицька та ін. З реорганізацією району, бібліотеки сіл Біле, Великі Телковичі, Малі Телковичі, були приєднані до Володимирецького району, а бібліотеки сіл Залізниця, Сучче до Любешівського району Волинської області. З грудня 1966 року Зарічне знову стає центром відновленого Зарічненського району. Розширюється і мережа бібліотек. Станом на 1 січня 1966 року в районі нараховувалось 24 бібліотеки: Зарічненська та 23 сільські бібліотеки.
Станом на 1.01.1967 року в районі налічується вже 29 бібліотек Міністерства культури. Протягом 1960-70-х років були відкриті бібліотеки у віддалених селах Омит, Прикладники, Олександрове, Соломир, Комори, Бутове. Книжкові фонди зросли уже до шести-семи тисяч примірників в кожній. В 1968 році в районі відкривається ще 2 сільські бібліотеки в населених пунктах Заозір’я та Ніговищі. Нестаціонарними формами обслуговуються 14 населених пунктів.
5 січня 1979 року в районі відбулася централізація сітки бібліотек. 36 бібліотек Міністерства культури починають працювати в умовах централізації. Всі сільські бібліотеки реорганізовані у бібліотеки-філіали. З 1991 року, з набуттям нашою державою незалежності, більше уваги стало приділятися просвітницькій роботі, національному духовному відродженню.
18 грудня 2002 року в районі відбулася реорганізація системи бібліотечного обслуговування населення шляхом об’єднання публічних і шкільних бібліотек в єдину централізовану систему публічно-шкільних бібліотек.
Зараз в районі налічується 30 бібліотек, в тому числі ЦРБ, РДБ та 28 сільських. Пріоритетними напрямками діяльності книгозбірень району є сприяння реалізації державної політики в галузі культури й освіти, інформаційне забезпечення працівників органів влади та навчально – виховного процесу. В бібліотеках-філіалах, які розташовані на центральних садибах створюються Публічні центри регіональної інформації, які не тільки надають вільний доступ населенню до інформаційних ресурсів місцевого самоврядування, законодавчих, нормативних, статистичних, економічних матеріалів, а й перш за все, забезпечують органи місцевої влади і місцевого самоврядування інформацією із загальнодержавних питань; вивчають інформаційні потреби населення регіону, надають йому бібліотечні послуги, а також створюють умови спілкування влади з населенням. Нині централізована система публічно-шкільних бібліотек – це колектив однодумців, живий, гнучкий організм, здатний ініціювати і реалізувати неординарні творчі ідеї та задуми. Історія бібліотек продовжується!

Історія Зарічненської Центральної районної бібліотеки.

В 1947 році в селищі Зарічне було відкрито бібліотеку, яка розмістилась в орендованому приміщенні з книжковим фондом 436 примірників. З 1959 року бібліотека перейшла в приміщення селищної Ради, де займала дві невеликі кімнати. До 1963 року бібліотека мала статус районної. В 1963 році район реорганізовується бібліотека стає селищною, а з грудня 1966 року район було відновлено і бібліотека набуває статусу районної. В 1977 році районна бібліотека отримала нове приміщення, завдяки чому значно зросла кількість читачів, суттєвих змін зазнала вся робота, зокрема масова. На кожному етапі розвитку робота бібліотеки змінювалася та удосконалювалися її форми роботи: від голосних читань у повоєнні роки до комплексних форм популяризації книг. Основана діяльність Зарічненської ЦРБ сьогодні, як провідної установи серед дійових громадських інституцій культури спрямована на: - інформування, збереження та активне використання надань світової та вітчизняної науки та культури, надання вільного доступу читачам книгозбірні до найповнішої інформації зі світового простору; - удосконалення технологічних процесів, на впровадження електронних технологій при формуванні інформаційно-ресурсної бази ЦСПШБ і системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів; - запровадження нових форм і методів управління бібліотеками та окремими виробничими процесами в них на основі досягнень теорії та практики бібліотечного менеджменту, пошук нових інформаційних структур; - широке використання форм господарської діяльності бібліотеки, як суб’єкта ринку інформаційної продукції та послуг і одночасно некомерційної установи; - поглиблення співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування. Розширення співпраці з відділом освіти РДА, відділом сім’ї та молоді при РДА, районним центром зайнятості, ЗМІ, історико-краєзнавчим музеєм, районною «Просвітою», районним будинком культури; - створення позитивного іміджу, шляхом реклами через ЗМІ про всі події, що відбуватимуться в книгозбірні за її участю.

Структура Зарічненської ЦРБ

Директор
Зарічненська централізована система публічно – шкільних бібліотек об’єднує 28 публічно – шкільних бібліотек, центральну районну бібліотеку та районну бібліотеку для дітей. Бібліотеками району користується 23937 читачів, до їх послуг понад 515 тисяч друкованих видань.

Жданюк Ніна Василівна
8(03632)30132

Відділ обслуговування
штат - 3 працівники
Відділ обслуговування Зарічненської ЦРБ обслуговує 2717 читачів. До послуг користувачів 27300 примірників книг та 38 назв періодичних видань. Відділ обслуговування здійснює запис реєстрації та облік читачів, ознайомлює читачів з правилами користування бібліотекою, її структурою, та довідково – бібліографічним апаратом, використовує різноманітні форми і методи масової роботи.Абонемент
Абонемент центральної районної бібліотеки проводить обслуговування літературою та інформаційними виданнями шляхом видачі їх додому жителям райцентру, спеціалістам народного господарства, культури, освіти, медицини, студентам вищих навчальних закладів, учням загальноосвітньої школи та загальноосвітнього ліцею. Щороку абонемент ЦРБ обслуговує понад 1500. До послуг користувачів понад 21000 примірників книг з різної тематики. Основним напрямком роботи абонементу є робота на допомогу навчальному процесу.

Читальна зала
Читальна зала ЦРБ здійснює обслуговування населення в читальній залі. Щороку він обслуговує понад 1200 користувачів бібліотеки. До їх послуг понад 6100 документів – енциклопедій, довідників, літератури з питань мистецтва, історії, краєзнавства. При читальній залі ЦРБ діє клуб за інтересами «Юність» (дивися докладніше) та літературно-мистецька вітальня (дивись докладніше). Пріоритетним напрямком роботи читальної зали є краєзнавча робота та сприяння розвитку національних та етнічних культур мешканців краю.

Відділ організаційно-методичної та довідково - інформаційної роботи
штат - 3 працівники
Відділ координує і спрямовує організаційно-методичну роботу структурних підрозділів системи, розробляє методично-бібліографічні матеріали, проводить семінари та практикуми різних категорій працівників системи, організовує виїзди для комплексного вивчення роботи публічно-шкільних бібліотек району , проводить соціологічні дослідження актуальної проблематики.Відділ комплектування та обробки літератури
штат - 2 працівники
Відділ комплектування та обробки літератури займається комплектуванням та обробкою літератури, що надходить до бібліотеки, систематизацією документів та їх технічним опрацюванням. Веде алфавітний і службовий каталог ЦСПШБ, створює електронний каталог на книги, які надходять до ЦСПШБ. Здійснює замовлення на літературу та періодичні видання для бібліотек системи.

Зарічненська районна бібліотека для дітей

Зарічненська районна бібліотека для дітей була відкрита в 1953 році і обслуговувала 270 читачів, займаючи приміщення площею 30 м2 . З 1959 року бібліотеку було перенесено в будинок культури площею 40 м2 , а згодом вона перейшла в нове приміщення площею 150 м2 де бібліотека мешкає і сьогодні. На сьогодні бібліотека обслуговує 2750 читачів і має бібліотечний фонд 61137 примірників видань. Основними завданнями бібліотеки для дітей є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу, виховання культури читання, формування у дітей вмінь і навичок бібліотечного користувача, забезпечення дітям та організаторам дитячого читання всіх можливих умов для одержання повного обсягу інформації, стати першоосновою для духовного і культурного розвитку користувачів бібліотеки. Штат РДБ налічує 5,5 одиниць. На даний час в бібліотеці функціонує 2 відділи обслуговування:

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ 1- 4 КЛАСІВ ТА ДОШКІЛЬНИКІВ

Відділ обслуговування учнів 1-4 класів та дошкільників обслуговує 680 читачів. Бібліотечний фонд відділу нараховує 9500 примірників книг та брошур.

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ 5 – 9 КЛАСІВ

Відділ обслуговування учнів 5-9 класів обслуговує 915 читачів. Бібліотечний фонд становить 13200 примірників друкованої продукції. При відділі працює добровільне обєднання любителів художнього слова – клуб за інтересами «Диво слово» (докладніше)

Після об’єднання публічних та шкільних бібліотек в єдину систему публічно-шкільних бібліотек до дитячої районної бібліотеки були приєднані шкільні відділення бібліотек райцентру:
- шкільний відділ Зарічненської загальноосвітньої школи I-III ступенів;
- шкільний відділ Зарічненської загальноосвітньої школи I-II ступенів;
- шкільний відділ Зарічненського загальноосвітнього ліцею.