ВІРТУАЛЬНІ

ВИСТАВКИ

БІБЛІОГРАФІЧНІ

ПОКАЖЧИКИ

ЛІТЕРАТУРИ

Наша адреса:

Центральна районна бібліотека,
вул. Грушевського, 4;
смт Зарічне
Рівненської обл.,
Україна, 34000.
Телефон – 80363230271
80363230132.
Електронна адреса:
zaribiblioteka@gmail.com

Пункт доступу громадян

до офіційної інформації

           Лічильник


Влада і громада

Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти : інформаційний бюлетень.

Електронна версія

Громадська думка про правотворення : бюлетень / Національна юридична бібліотека ім. В.І.Вернадського

Електронна версія

Про правила етичної поведінки : Закон України. – К., 2012

Цей Закон визначає керівні норми поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання ними службових повноважень та порядок притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм.

Електронна версія

Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" – К., 2012. – 336 с.

Це видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації, що був ухвалений 13 січня і набув чинності 9 травня 2011 року

Закон "Про доступ до публічної інформації" визначає механізми реалізації одного з основоположних прав людини - права на отримання інформації, зокрема, про діяльність органів влади.

Він містить багато новацій, які паніше не використовувалися в українському законодавстві і потребують пояснень щодо їх практичного застосування. Цей коментар ініційований Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, який Законом "Про Комітети Верховної Ради України" наділений правом в межах своєї компетенції "надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України".

Електронна версія

Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К., 2011. – 76с.

У пропоноване друковане видання включено стенограму проведеного 2 листопада 2011 року засідання "круглого столу" у Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією на тему: "Актуальін питання удосконалення антикоруаційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів", тексти Міжнародного кодексу поведінки державних посадових осіб і Рекомендації № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців

Електронна версія

Здійснення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства / Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К., 2011. – 68с.

У пропоноване друковане видання включено матеріали проведеного у Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 7 грудня 2011 року з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією засіданян "круглого столу" на тему: "Здійснення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства".

Засідання "круглого столу" проведено за підтримки Департаменту юстиції США та Програми сприяння Парламенту II.

Електронна версія

Абрам'юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / Ігор Абрам'юк, Анатолій Ткачук. - К.: Легальний статус, 2011. - 64 с.

У виданні зроблено короткий огляд підходів та надано практичні рекомендації щодо нормативного регулювання місцевою радою механізмів участі громадян в управлінні громадою: громадських слухань, зборів громадян за місцем проживання та місцевих ініціатив. У додатках наведено приклади відповідних положень, а також положення про конкурс на кращий благоустрій садиби. Адресовано депутатам місцевих рад, громадським активістам, громадським організаціям та партійним осередкам, що діють у громадах.

Електронна версія

Ганущак Ю. І. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак. — К. : Легальний статус, 2011. — 48 с. — (Бібліотека депутата місцевої ради).

У цій роботі надано коротку інформацію про принципи форму­вання та використання місцевих бюджетів, роль ради, її органів, депутатів у цьому процесі. Також наведено варіант спеціального місцевого нормативного акта як бюджетного регламенту ради. Депутати місцевої ради, маючи бажання більш активно впливати на бюджетний процес у раді, можуть використати ці напрацювання у своїй діяльності. Видання розраховане на депутатів місцевих рад, місцевих активі­стів, членів громадських організацій та політичних партій, що прагнуть впливати на формування та реалізацію місцевої політики, зокрема у сфері бюджету.

Електронна версія

Україна. Закони. Запобігання і протидія корупції: (законодавчі акти). - К., 2011 - 50 с.

У пропоноване друковане видання включено текст Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", витяги з Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно відповідальності за корупційні правопорушення.

Електронна версія

Протидія торгівлі людьми: законодавчі акти. – К.: Легальний статус, 2011. – 62 с.

В пропоноване друковане видання включено текст Закону України "Про протидію торгівлі людьми", який набрав чинності 15 жовтня 2011 року, окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно питань протидії торгівлі людьми.

Електронні версії Закону України "Про протидію торгівлі людьми", Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює названу Конвенцію, інших документів Організації Об'єднаних Націй щодо торгівлі людьми (через веб-сайт ООН), Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, стенограм засідань Верховної Ради України щодо розгляду проекту Закону України про протидію торгівлі людьми розміщено на веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією – crimecor.rada.gov.ua.

Електронна версія

Ткачук А.Ф. Врегулювання діяльності місцевої влади та її органів: проекти тип. місц. нормат. актів / Анатолій Ткачук. - К.: ІКЦ» Легальний статус «, 2011. - 91с.

В роботі наведені приклади документів із врегулювання діяльності місцевої ради та її органів: проект типового регламенту міської ради, проект типового положення про комісії міської ради, а також рекомендації, як організувати та провести слухання в комісії міської ради. Адресовано депутатам місцевих рад, громадським активістам, громадським організаціям та партійним осередкам, що діють у громадах.

Електронна версія

Ткачук Анатолій. Законодавча техніка: навч. посібник / А. Ткачук. — К: ІКЦ «Легальний статус», 2011. - 268 с.

У посібнику зроблено спробу узагальнити досвід законотворчої діяльності автора і на прикладах з українського законодавства показати важливість дотримання законодавчої техніки під час підготовки проектів нормативних актів. Призначений для широкого кола юристів-практиків, що працюють над проектами нормативних актів, депутатів усіх рівнів, громадських активістів різних громадських організацій та «мозкових центрів», що займаються підготовкою і просуванням проектів нормативних актів, а також для студентів юридичних факультетів університетів.

Електронна версія