ВІРТУАЛЬНІ

ВИСТАВКИ

БІБЛІОГРАФІЧНІ

ПОКАЖЧИКИ

ЛІТЕРАТУРИ

Наша адреса:

Центральна районна бібліотека,
вул. Грушевського, 4;
смт Зарічне
Рівненської обл.,
Україна, 34000.
Телефон – 80363230271
80363230132.
Електронна адреса:
zaribiblioteka@gmail.com

Пункт доступу громадян

до офіційної інформації

           Лічильник


ВІЧНИЙ ЯК НАРОД (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка)

Вічний як народ : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посібник /авт.-упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. - К. : Либідь, 1998. - 272 с.

Тема України, доля народу, біблійні мотиви - ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т.Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів та учнів середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, усіх шанувальників великого Кобзаря.

Волинський Кобзар / укл. П. М. Кралюк. - Острог : Острозька академія, 2013. - 212 с. ; іл.

У книзі розповідається про перебування Тараса Шевченка на Волині в 1846 році, про відображення в його творчості волинської проблематики. Окремо вміщені уривки творів та окремі твори (поема й повість "Варнак"), у яких згадуються волинські реалії.
Книга розрахована на широке коло читачів.

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – 2-е. вид. – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Бібліотека раритету)

Монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина в своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.
Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.

Національний музей Тараса Шевченка : [альбом] / упоряд. : Т. Андрущенко, С. Гальченко. — К. : Мистецтво, 2002. — 224 с. : іл.

Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко /упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2003. – 432 с. іл.

«Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка. Яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання - своєрідне відкриття для сучасного шевченкознавства.
Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров'ю серця і призначалася Україні.
Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.

Рожко В. Є. Тарас Шевченко і Волинь : (до 200-річчя народження Національного Пророка України 1814-2014 рр.). - Луцьк, 2012. - 184 с.

Нове дослідження Володимира Рожка - це розповідь про кожне велике й мале місто, містечко, село на історичній Волині, яке відвідав Великий Кобзар в час своєї наукової подорожі, Володимир Рожко розповідає, посилаючись не лише на поетичні чи прозові твори поета, його художні полотна, а й на неспростовані архівні документи, спогади свідків тощо.
Книга розрахована на викладачів і студентів, учнів і вчителів, усіх, хто прагне глибше пізнати творчість Тараса Шевченка, історію рідного краю, місце Волині в історії культури, літератури, мистецтва, православ'я України.

Симоненко Р. Г., Берестенко В. А. Тарас Шевченко та його доба : документально-хрестоматійне висвітлення життя і діяльності видатного сина України та найближчих у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І. Я. Франка, Лесі Українки, М. П. Драгоманова : у 3-х т. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко ; художник-оформлювач О. М. Іванова. – Х. : Фоліо, 2013. – 495 с. : іл. – (укр. та рос. мовами)

У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлюється життя і діяльність видатного сина України, великого Кобзаря. Тут зібрані ретельно перевірені документи, що збереглися, автентичні спогади сучасників – друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на об'єктивному відборі фактів, ґрунтовному й неупередженому їх викладенні.
Перший том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.
Другий том присвячений найбурхливішому періоду в житті Т. Г. Шевченка: навчанню у Петербурзькій академії художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури того часу: В. Журавським, К. Брюлловим, Ф. Глінкою, Г.Квіткою-Основ'яненком та іншими, участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і засланню.
До третього тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т. Г. Шевченка – від повернення із заслання і до самої його смерті у 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літератури і на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями традицій Кобзаря.

Стороженко М. А. Мій Шевченко : альбом. – К. : Грамота, 2011. – 212 с.

Мистецький альбом народного художника України, лауреата Днржавної премії УРСР ім. Т.Г.Шевченка, академіка Академії мистецтв України Миколи Стороженка містить художні твори, навіяні поезією Великого Кобзаря. Роботи М. Стороженка є новим словом у образотворчій Шевченкіані. Текстові коментарі відтворюють світобачення художника, пропущене крізь призму життя і творчості геніального поета. Оригінально подані, вони спонукають читача по-новому поглянути на твори Великого Кобзаря, на долю українського народу, на його минуле й майбуття.
Видання призначене для широкого кола читачів.

Т. Шевченко: невідомі сторінки життя/ упоряд. Л. Цуріка. – К. : АВІАЗ, 2013. – 72 с. : іл.

Тарахан-Береза З. П. Заворожи мені, волхве : Тарас Шевченко і Михайло Щепкін : 200-літньому ювілею Тараса Шевченка та 225-літтю Михайла Щепкіна / З. П. Тарахан-Береза. – К. : Мистецтво, 2012. – 352 с. : іл.

Видання присвячене 200-літньому ювілею Т.Г.Шевченка та 225-річчю з дня народження М.С. Щепкіна, збагачує шевченкознавство цікавим аспектом. З. П. Тарахан-Береза, спираючись на науково-історичні документи, здійснила оригінальне дослідження щодо живописного твору Т.Г.Шевченка «Портрет Михайла Щепкіна». Ця картина, а також портрет юного Шевченка, інші документальні раритети публікуються в Україні вперше. Видання доповнене малярською спадщиною Т.Г.Шевченка.
Розраховано на спеціалістів і широке коло читачів.

Франко І. Шевченкознавчі студії / упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.

У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.
Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.
Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців.

Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.

В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики («Гайдамаки», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Іржавець», «Кавказ», «Сон» тощо) – це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів превалює в усій його творчій спадщині.
На вагому думку Івана Франка, в своїх історичних поемах Шевченко заклав «основи історичної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, аніж у сучасних йому українських істориків». Високі епічні зразки збагатили не тільки українську, але й світову літературу, а висловлені в них історичні погляди й свідомість значно вплинули на активізацію історичного мислення і розвиток української історіографії, національної ідентичності українців, піднесення їхніх державотворчих устремлінь.

Шевченкові верстви : збірник. - Рівне, 2013. - 432 с.

До збірника увійшли архівні документи, твори письменників, краєзнавців, художників та композиторів Рівненщини, присвячені Великому Кобзареві.

Атлас "Шляхами Великого Кобзаря" / Н .О. Крижова. - К. : ДНВП "Картографія", 2013. - 88 с. : іл.

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням, що містить детальну інформацію про Тараса Григоровича Шевченка – геніального поета, художника, мислителя-гуманіста, творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури.
На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам'ятні об'єкти. Тексти розкривають людські й творчі контакти митця з прогресивними діячами культури, їхній вплив на творчість поета й художника. Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т.Г.Шевченка; широко представлені репродукції його малярських творів.
Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т.Г.Шевченка в Україні та в інших державах.
Видання присвячене 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка і розраховане на широке коло читачів.

Я дуже щиро Вас люблю : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Х. : Прапор, 2004. – 352 с.

Основою збірника стала повість княжни В. М. Репніної (1808-1891) про Т. Г. Шевченка. З яким вона познайомилась в своєму родовому маєтку 1843 року в Яготині на Полтавщині. Почуття, яке спалахнуло у неї до поета, розкрило її літературний дар. Повість «Безмовна любов» стала першим твором про Шевченка, а княжна Репніна була першою, хто назвав тоді ще тридцятилітнього поета генієм. Репніна всіляко допомагала поетові, навіть коли він був на засланні і царські власті забороняли їй листуватися з ним.
Крім повісті в книгу включено лист В. М. Репніної до Шарля Ейнара, який за естетичними і стильовими особливостями є самостійним епістолярно-художнім твором, також цілком присвяченим висвітленню постаті Шевченка, особливостей його характеру, світоглядним та художнім перевагам, що формувалися в його інтенсивному творчому житті яготинського періоду.
Доповнює збірник цілий масив спогадів сучасників Шевченка про нього, серед яких відомі імена – П. Куліш, М. Костомаров, І. Тургенєв, М. Лєсков, багато інших.
Хронологічна послідовність у розташуванні цих матеріалів дає виразну картину життєвого і творчого шляху поета, є безцінною скарбницею живих свідчень про нього, джерелом ґрунтовного вивчення його біографії.
Книга буде корисною найширшому колу читачів, зокрема шкільництву і студентству.Viknoprom